Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu İçin Kayıtlar Başladı!

Detaylar Sayfada...

Kurs Tarihleri

11 – 22 Mayıs

 

Kurs Yeri

 • İstanbul (Teorik Eğitimler),
 • Denizli (Pratik Eğitimler).

 

Kursa Katılım Şartları

 • Sağlıklı olmak ve uçuşa engel durumu bulunmamak,
 • Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak.

 

Hazırlanması Gereken Evraklar

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Adli sicil kaydı,Kursun başlamasından en fazla altı ay önce alınmış olmalıdır (adli sicil kaydında herhangi bir nedenden yargısı devam edenler, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kurslara kabul edilmezler),
 • Kan grubu belgesi (ehliyet veya nüfus cüzdanında belirtilmişse fotokopileri yeterlidir),
 • Öğrenim durum belgesi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotograf (ikisi 2,5x2cm boyutunda),
 • Uçuş kaza sigortası yada yatırıldığına dair banka dekontu (bu konuda yönlendirme yapılacaktır),
 • Aile hekiminden alınmış “yamaç paraşütü sporu yapabilir “ ibareli sağlık raporu,
 • Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve atlayışa elverişlidir“ ibareli heyet raporu talep edebilir.
 • Taahhütname, 18 yaşını doldurmamış olanlar için velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname,
 • Kurs sonunda sertifikaya yapıştırılmak üzere THK bağış pulu.