YAMAÇPARAŞÜTÜ BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ:

Yamaçparaşütü başlangıç eğitiminde,kursiyerler teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı başlık altında toplanan eğitimlere tabii tutulurlar,

Teorik eğitimler de ,

*yamaçparaşütünü tanır,

*aerodinamik,

*meteoroloji,

*sevk ve idare,

*hava trafik kuralları,

*acil durumlar vb.konularda eğitim alırlar.

Teorik eğitim sonunda kursiyerler,

normal usuller ve acil durumlar olmak üzere iki ayrı sınava girerler. Sınavlardan yeterli puanı alan kursiyerler pratik eğitime geçmeye hak kazanırlar.

Uygulamalı eğitimlerde;

Kursiyerler önce 5 nokta taklası adı verilen paraşütçü taklasını öğrenirler,daha sonra düz arazide, yamaçparaşütünü  havalandırmayı,düzgün bir hat doğrultusunda koşturarak başlarının üzerinde tutmayı ve  düzgünce söndürmeyi öğrenirler.Bu  çalışma kusursuz olarak yapılana kadar tekrar edilir.Daha sonra eğimi %5-10 derece olan eğimli bir arazide aynı şeyleri yaparken,telsiz aracılığıyla kendilerine verilen komutlara uymayı,bu arada rüzgar ve eğime bağlı olarak oluşan kaldırma kuvvetiyle yukarı doğru çekilme hissini ,bazen yerden 1-2m havalanarak uçuşa başlama anını yaşarlar.Bu aşamalarda başarılı olan ve haklarında yeterli kanı oluşan kursiyerler 60-350m yüksekliğinde ki tepelerden kalkış ve iniş alanında bulunan iki eğitmen pilot kontrolünde 5-7 uçuş yaparak başlangıç eğitimlerini tamamlayarak,öğrenci pilot unvanına ve sertifikasına (P2) sahip olurlar.

 

YAMAÇPARAŞÜTÜ TEKAMÜL  EĞİTİMİ:

Tekamül Eğitimi üç aşamalı eğitimdir.

1.orta seviye pilot (P3)

2.pilot (P4)

3.deneyimli pilot(P5) eğitimlerini içerir.

 

ORTA SEVİYE PİLOT EĞİTİMİ

Başlangıç eğitimini tamamlamış yani P2 sertifikasına sahip yamaçparaşütü pilotları

65 uçuş Başlangıç eğitimini (Seviye 1-2) görenlerin sonraki aşamalarda (Seviye 3) alacakları eğitim “Tekamül” safhasıdır. Kurs süresi 30 gündür. . Bu safhanın amacı, öğrencinin yelken uçuşunu öğrenmesi ve termal hava akımlarıyla tanışması, emniyet limitleri dâhilinde kendi sorumluluğunda uçuş yapabilmesini, toplu halde uçuş yaparak hava trafik kurallarını tam olarak öğrenmesini ve bu kurallara tam olarak uymasını sağlamaktır. Yelken uçuşu, motor ya da çekici bir güç olmadan uygun tepelerde hava akımlarının yardımıyla belirli bir süre irtifayı koruyarak ya da irtifa alarak tepe önlerinde yapılan bir uçuş şeklidir.

 

  1. Teorik Eğitim ,

Yer eğitimi 4-5 gündür. Kursiyerlere yer eğitimi süresince onaylı eğitim programı içeriğine uygun teorik ve uygulamalı dersler verilir.  Yer çalışmalarında her öğrenciden kanadı uçuşa hazırlaması, baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve kalkış pozisyonu ile koşusunu doğru olarak yapabilmesi istenir. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar son olarak bir sınava tabi tutulur.

Geçerli not %75’tir.  Yapılacak sınav ve kondisyon testinde başarılı olanlar uçuşa başlatılır.

  1. Uygulamalı Eğitim

 

İlk 20 uçuşta öğrencinin düzgün kalkış tekniği, kalkışta ve uçuşta kanat kontrolü, sevk-idaresi ve hedefe yakın inişi değerlendirilir.  Uçuşlar, 50 sorti (5’i temel emercensi uçuş eğitimi) /12:00 saate (minimum 05:00 saati yelken uçuşu, 02:00 saati termik uçuşu olmak üzere) tamamlatılır. Bu safhada ayrıca frenli, frensiz, ağırlık değiştirerek dönüşler ve kulak kapatma çalışmaları da uygulamalı olarak yaptırılır. Bu safhadaki maksimum rüzgar limiti 30 km.dir. Uçuşlarında başarılı olan ve öğretmen kanaatini kazanan öğrenciler yalnız uçuş kontrolüne sevk edilirler.  Teorik ve pratik eğitimlerini başarı ile tamamlayan pilotlar orta seviye pilot unvanı ve sertifikasına(P3) sahip olurlar

 

 

 

  1. PİLOT-İLERİ TEKAMÜL (P / P4) EĞİTİMİ;

Orta Seviye Pilot (OP) kursunu başarı ile bitiren öğrenciler bu kursa başlatılabilir. Kurs süresi 30 gündür. Bu safhanın amacı öğrencinin emniyetli bir biçimde irtifa alma, sırt hattı yelken uçuşu ve termik uçuşu tekniklerini öğrenmesidir.

  1. Teorik Eğitim

Kursiyerlere yer eğitimi süresince  teorik ve uygulamalı dersler verilir.  Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar son olarak yazılı sınava tabi tutulur.  Geçerli not %75’tir.

  1. Uygulamalı Eğitim

Kursiyerler hafif ve orta şiddetteki türbülanslar da dahil olmak üzere sırt hattı yelken uçuşu ve termik uçuşu vasıtasıyla mümkün olduğunca havada kalarak hava trafik kuralları çerçevesinde toplu uçuş yaparlar. Bu safhada kursiyerlerin uçuşlarda kendilerinin ve diğer pilotların emniyetlerini göz önünde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınır. Bu safhada kursiyere minimum 30 sorti / 10:00 saat (05:00 saati termik uçuşu olmak üzere) uçuş yaptırılır. Emercensi uçuş hareketleri bu safha sonunda kursiyerlere uygulamalı olarak yaptırılır. Pilot (P4) ve Emercensi Uçuş Eğitimlerini başarıyla bitiren pilotlara Pilot unvanı ve sertifikası (P4) verilir.

 

3.DENEYİMLİ PİLOT (P5) EĞİTİMİ:

Pilot (P4) kursunu başarı ile bitiren ve sonrasında toplam 50:00 saat uçuş yapan pilotlar Deneyimli Pilot (DP) eğitimine başlatılabilirler.

  1. Teorik Eğitim

Kursiyerlere eğitim süresince teorik ve uygulamalı dersler verilir. Ve sınav yapılır geçerli not %75’tir.

  1. Uygulamalı Eğitim

Yamaçparaşüt pilotu, seyrüsefer esnasında ve aynı zamanda gösterilerde, yarışmalarda vb. yerlerde bu safhanın öngördüğü uçuşları yaparken kendi emniyetine ve başkalarının emniyetine azami dikkati gösterebilmelidir. Bu safhada kursiyerlere minimum 2 adet 15 km. ve 2 adet 30 km. üzeri uçuş yaptırılır.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlara deneyimli pilot unvanını ve sertifikası verilir.